Biển Lăng Cô Huế

Biển Lăng Cô thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Vịnh của bãi biển này đã được bình chọn là vịnh đẹp nhất thế giới (do Worldbays bình chọn năm 2009).