Chợ lùi Xá Nhè và động Xá Nhè

Xá Nhè là một xã nổi tiếng ở tỉnh Điện Biên, với chợ lùi Xá Nhè và động Xá Nhè.

Có 2 điểm du lịch nổi bật gắn liền với Xá Nhè đó là chợ phiên Xá Nhè và động Xá Nhè

Động Xá Nhè dài khoảng 700m, với 5 khoang lớn nhỏ khác nhau. Mỗi khoang trong động có hình dáng kỳ dị khác nhau, được tạo nên bởi những khối nhũ đã tích tụ qua hàng trăm năm. Nơi đây đã được xếp hạng di tích văn hóa quốc gia.

Chợ Xá Nhè là một chợ lùi ở miền cao, cứ 6 ngày lại họp một lần (chợ sẽ họp vào các ngày Dậu, Mão trong năm). Chợ được họp ngay ở trung tâm xã Xá Nhè, cứ tới ngày họp chợ, người dân lại tụ tập về đây trao đổi hàng hóa. Cũng có rất nhiều người tới chợ không để mua gì, chỉ tới để chơi – đây là một trong những nét đẹp văn hóa rất đặc sắc ở đây.