Chùa Keo Thái Bình

Chùa Keo là một trong những ngôi chùa cổ lớn còn lại đến ngày nay tại tỉnh Thái Bình.

Chùa Keo ngụ tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Chùa Keo được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, bao gồm 2 khu: khu chùa là nơi thờ Phật, khu Đền Thánh thờ Dương Không Lộ (vị sư thời Lý có công xây dựng chùa). Tổng hệ thống chùa gồm 21 công trình, 157 gian. Hàng năm ở đây diễn ra 2 lễ hội mùa xuân và mùa thu: mùa xuân vào ngày 4 tháng giêng âm lịch (thi bắt vịt, thi ném pháo, thi nấu cơm,..), mùa thu vào ngày 13 – 15 thấng 9 âm lịch (lễ tế, rước kiệu, bơi sông,..).