Chùa Thiên Mụ Huế

Chùa Thiên Mụ là một ngôi chùa nổi tiếng ở Huế, đồng thời chùa cũng nổi tiếng bởi những giai thoại chia lìa tình yêu lứa đôi.

Chùa Thiên Mụ hiện nằm bên tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km. Chùa được xây dựng từ năm 1601, dưới thời chúa Nguyễn. Trong chùa hiện còn lưu giữ 2 chiếc chuông, trong đó 1 chiếc chuông không bao giờ đánh và một chiếc chuông đánh hàng ngày. Chuông ở đây đánh 2 lần mỗi ngày: lúc 3h30 và 19h30, mỗi lần đánh 108 tiếng chuông (trong 60 phút).


Chùa Thiên Mụ gắn liền với giai thoại: nếu trai gái yêu nhau mà lên chùa này thì sẽ bị chia lìa, không đến được với nhau. Tuy nhiên, không ai kiểm chứng được độ chính xác của lời nguyền này.Chùa Thiên Mụ


Từ khóa