Đền Đô Bắc Ninh

Đền Đô còn được gọi là đến Lý Bát Đế, hay Cổ Pháp Điện đây là một đền cổ ở tỉnh Bắc Ninh

Đền Đô được xây dựng vào năm 1030 bởi vua Lý Thái Tông, nơi đây hiện thờ 8 vị vua nhà Lý. Đền rất rộng, gồm trên 20 hạng mục chia ra thành nội thành và ngoại thành. Hàng năm ở đây vào ngày 13, 14, 15 tháng 3 âm lịch lại tổ chức lễ hội đền Đô.