Đình Vạn Phước Long An

Đình Vạn Phước Long An

Đình Vạn Phước hiện ngụ tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Được, tỉnh Long An.

Ngôi đình Vạn Phước này thờ nhạc quan Nguyễn Quang Đại – ông tổ của nhạc tài tử Nam Bộ và cải lương ngày nay. Xưa kia ông làm quan trong triều nhà Nguyễn, vào cuối thế kỷ 19 khi thực dân Pháp xâm lược ông rời cung vào trong đây tham gia kháng chiến. Ông là người cách tân nhạc lễ cung đình với nhạc dân ca miền Trung để tạo ra nhạc tài tử Nam Bộ. Hiện nay, ở vùng này các hoạt động sinh hoạt nhạc tài tử vẫn được diễn ra thường xuyên.