Động Pa Thơm Điện Biên

Động Pa Thơm Điện Biên là động thuộc xã biên giới Việt - Lào. Động sâu khoảng 350m với 9 vòm lớn nhỏ khác nhau. Trong động có nhiều nhũ đá với những hình hài khác nhau được tích tụ qua hàng trăm năm.

Động Pa Thơm sâu khoảng 350m với 9 vòm lớn nhỏ khác nhau. Trong động có nhiều nhũ đá với những hình hài khác nhau được tích tụ qua hàng trăm năm.