Ghếnh Ráng Bình Định

Ghềnh Ráng là bãi biển tuyệt đẹp ở Quy Nhơn Bình Định, nơi đây có mộ của thi sĩ Hàn Mặc Tử.

Ghếnh Ráng nằm ngay dưới chân núi Xuân Vân, từ đường An Dương Vương kéo vào bãi tắm Hoàng Hậu. Ghềnh Ráng xưa kia được vua Bảo Đại chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Nước biển ở đây xanh trong, các bãi đá xếp trồng lên nhau, chồng chồng, lớp lớp trên những chân vách đá dựng đứng. Cảnh quan rất đẹp.