Hồ Na Hang Tuyên Quang

Hồ Na Hang là một hồ nước nổi tiếng ở Tuyên Quang, hiện nay một phần hồ thuộc về thủy điện Tuyên Quang.

Huyện Na Hangkhu du lịch Na Hang, với rất nhiều địa danh nổi tiếng, nổi tiếng nhất là hồ Na Hang, nơi có thủy điện Tuyên Quang cách trung tâm thành phố Tuyên Quang khoảng 123km. Hồ thủy điện này được xây dựng từ năm 2002, mặt hồ rộng đến 8.0000ha. Tới đây, ngoài ngắm nhìn xả nước thì hồ thủy điện, bạn có thể chèo thuyền đi thăm quan trong lòng hồ.