Hòn Vọng Phu Bình Định

Hòn Vọng Phu cao hơn mặt biển 700m, xưa kia nơi đây được dùng để quan sát, kiểm soát cả một vùng biển.
Hòn Vọng Phu thuộc xã Cát Hải, huyện Phù Cát, hòn này còn có tên gọi là hòn Bà, bao gồm 2 hòn đá một cao một thấp trông giống hình người, cao hơn mặt biển khoảng 700m.

Thời xưa, hòn Vọng Phu được sử dụng làm vọng hải đài, là nơi quan sát, kiểm soát cả một vùng biển rộng lớn.