Làng tranh Đông Hồ Bắc Ninh

Làng tranh Đông Hồ nổi tiếng khắp cả nước với những bức tranh truyền thống, đây cũng là một làng nghề truyền thống của Bắc Ninh tuy nhiên, hiện nay làng đã không còn làm tranh nữa.

Làng Đông Hồ còn có tên gọi khác là làng Hồ, đây là một làng cổ làm tranh rất nổi tiếng, tranh ở đây được đi khắp mọi nơi trên đất nước. Tuy nhiên, hiện nay người làng Hồ không còn làm tranh nữa mà chuyển sang làm vàng mã. Trong làng hiện còn 2 gia đình vẫn còn gắn bó với nghề làm tranh.