Nhà thờ chánh toàn Quy Nhơn

Nhà thờ chánh toàn Quy Nhơn là trung tâm của đạo Thiên Chúa tại tỉnh Bình Định.

Nhà thờ chánh toàn Quy Nhơn hiện ngụ tại số 122 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn.

Nhà thờ này được khởi công xây dựng vào năm 1892, tuy nhiên do nhà thờ này khá nhỏ nên đến năm 1938, nhà thờ mới đã được khởi công xây dựng.

Nhà thờ chánh tòa Quy Nhơn này có ngọn tháp cao 47,2 m, do đó ngoài tên nhà thờ chính tòa Qui Nhơn, thì nhà thờ này còn có tên là nhà thờ Nhọn.