Thác Mơ Tuyên Quang

Thác Mơ Tuyên Quang

Thác Mơ cách thành phố Tuyên Quang khoảng 100km, nằm giữa khu bảo tồn Na Hang. Hệ thống thác Mơ bao gồm 3 thác, thác đầu nước chảy dữ dội, bọt tung trắng xóa ; thác thứ 2 có phần êm dịu hơn, nước chảy thành chùm ; thác 3 là ngọn thác cao nhất, nước chảy từ cao xuống. Ở thác thứ 2 có một hồ nước nhỏ, bạn có thể tắm ở đây.