Thành cổ Xương Giang Bắc Giang

Thành cổ Xương Giang ở Bắc Giang chứa đựng trong mình bao thăng trầm của lịch sử.

Thành Xương Giang được xây dựng từ những năm 1400, nhà Minh xây dựng chúng nhằm làm thành bảo vệ, phòng thủ. Khi ấy, thành chỉ được đắp bằng đất cao chừng 4m, rộng 450m, dài 600m. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hiện nay thành đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn lại số ít: rộng 15m, sâu 1m, dãy hào bao quanh bị phá hủy gần hết.