Tháp Bánh Ít Bình Định

Tháp Bánh Ít là một cụm tháp Chăm cổ, bao gồm 4 tháp to nhỏ khác nhau tại tỉnh Bình Định.

Tháp Bánh Ít tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Tháp chăm cổ này được xây dựng từ cuối thế kỉ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12.

Tháp Bánh Ít gồm 4 ngọn trên một đồi núi đất đỏ, ngọn cao nhất cao 22m, các ngọn tháp ở đây có kiến trúc khá khác nhau.