Tháp Dương Long Bình Định

Tháp Dương Long là một tháp Chăm cổ, gồm 3 tòa tháp rất nổi tiếng tại tỉnh Bình Định.

Tháp Dương Long thuộc 2 xã Tây Bình và xã Bình Hòa huyện Tây Sơn. Tháp này gồm 3 tòa tháp nhỏ, theo hướng Bắc Nam, các cửa chính đều quay về hướng Đông; trong đó tháp ở giữa cao hơn hẳn các tháp còn lại.

Tòa tháp Dương Long được xây dựng trong khoảng thế kỷ thứ 7 – thế kỷ thứ 8, tháp được đánh giá là tháp có bề thế nhất trong các tháp Champa ở miền Trung.