Tháp Po Klaung Garai Ninh Thuận

Tháp Po Klaung Garai là một trong những tháp Chăm cổ còn lại ở tỉnh Ninh Thuận.

Tháp Po Klaung Garai ở đường Bác Ái, phường Đô Vinh.

Tháp Po Klaung Garai này được xây dựng từ cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14. Bao gồm 3 tháp: tháp chính, tháp lửa và tháp cổng, mỗi một tháp đều đạt đến trình độ kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao.