Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu trong thời kỳ chiến tranh, giải phóng dân tộc ta.

Địa chỉ:

Số 2, đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh


Giới thiệu bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh


Bảo tàng được thành lập vào năm 1986, căn nhà này vốn là một tòa nhà được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 20 theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp. Bảo tàng chính là trường Cao đẳng Quốc Phòng trong thời kỳ chiến tranh. Sau khi nước nhà được hòa bình, năm 1986, bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh được thành lập.


Một số hiện vật trong bảo tàng Chiến Dịch Hồ Chí Minh

Một số hiện vật trong bảo tàng Chiến Dịch Hồ Chí Minh

Một số hiện vật trong bảo tàng Chiến Dịch Hồ Chí Minh


Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ nhiều hiện vật trong thời kỳ chiến tranh gắn liền với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh.