NHÀ CỔ 38 HÀNG ĐÀO

Ngôi nhà 38 Hàng Đào được Ban Quản lý Phố Cổ tiến hành cải tạo từ đầu năm 2000, nhằm biến nơi đây thành trung tâm thông tin bảo tồn, giới thiệu những kỹ thuật xây dựng truyền thống trong khu phố cổ, đồng thời phổ biến những kỹ thuật tôn tạo hiện đại trong công tác bảo tồn và tôn tạo.

a

Nhà cổ 38 Hàng Đào

Nguyên là ngôi đình Hồng Lạc của chợ bán yếm lụa, được xây dựng khá qui mô từ thế kỷ 17 dưới thời Lê nhưng do bị chiến tranh phá hủy, đến thời vua Tự Đức vào khoảng năm 1856 ngôi đình này mới được trùng tu. Năm 1941 dưới thời vua Bảo Đại, đình được xây dựng lại với qui mô hai tầng, lúc này tầng một được sử dụng để ở còn việc thờ phụng được đưa lên tầng hai. Cùng với một số họa tiết trang trí, đình còn bảo lưu được tấm bia đá cách nay 150 năm là một di vật hiếm thấy ở các đình tương tự.

Kế hoạch tôn tạo khu phố cổ tập trung vào 3 chủ đề chính: tôn tạo mặt tiền của các ngôi nhà cổ, cải thiện điều kiện sinh hoạt và hạ tầng cơ sở đồng thời giảm mật độ dân số, nhưng để thực hiện được quả hết sức nan giải bởi người dân nơi đây cần khu phố cổ để kinh doanh và sinh sống. Điều này giải thích tại sao cho đến nay khu phố cổ vẫn chưa được tôn tạo một cách thích đáng trong khi dự án tôn tạo phố cổ tại Hội An đã được thực hiện rất thành công.

Mai Kim Thành