Giá tham khảo thuê lều trại trên núi Hàm Lợn

Giá thuê đồ tham khảo cho bạ khi chinh phục núi Hàm Lợn


Hình ảnh Loại đồNhãn hiệuĐặc điểm, kích thướcGiá thuê 1 ngày
Lều 2Việt Nam2 lớp * (D) 2.0*(R) 1.6*(C) 1,250k
Lều 4Eureka2 lớp * (D) 2.0*(R) 2.1*(C) 1,270k
Lều 6Eureka Tetragon 82 lớp * (D) 2.6*(R) 2.3*(C) 1,5590k
Lều 8Campman2 lớp * (D) 3.1*(R) 3.6*(C) 1,55150k
Lều 10Việt Nam2 lớp * (D) 3.8*(R) 2.7*(C) 3,0170k
Lều 12Việt Nam2 lớp * (D) 5.0*(R) 3.1*(C) 2,1200k
Lều 14Việt Nam2 loại240k
Lều 16Việt Nam2 lớp * (D) 7.0*(R) 4.1*(C) 2,1300k


Túi ngủ D 2.2 - R 0.9 C 0.3330k- Than hoa: 10k/kg

- Củi: Bó nhỏ 50k/bó, nhỏ 40k/bó