NHÀ CỔ 38 HÀNG ĐÀO

Tác giả: Đi Đâu Chơi GìĐăng ngày: 02/11/2018Lần cập nhập cuối: 10/06/2020

a

Nhà cổ 38 Hàng Đào

Nguyên là ngôi đình Hồng
Lạc của chợ bán yếm lụa, được xây dựng khá qui mô từ thế kỷ 17 dưới thời Lê nhưng do bị chiến tranh
phá hủy, đến thời vua Tự Đức vào khoảng năm 1856 ngôi đình này mới được trùng tu. Năm 1941 dưới
thời vua Bảo Đại, đình được xây dựng lại với qui mô hai tầng, lúc này tầng một được sử dụng để ở
còn việc thờ phụng được đưa lên tầng hai. Cùng với một số họa tiết trang trí, đình còn bảo lưu được
tấm bia đá cách nay 150 năm là một di vật hiếm thấy ở các đình tương tự.

Kế hoạch tôn tạo khu phố
cổ tập trung vào 3 chủ đề chính: tôn tạo mặt tiền của các ngôi nhà cổ, cải thiện điều kiện sinh
hoạt và hạ tầng cơ sở đồng thời giảm mật độ dân số, nhưng để thực hiện được quả hết sức nan giải
bởi người dân nơi đây cần khu phố cổ để kinh doanh và sinh sống. Điều này giải thích tại sao cho
đến nay khu phố cổ vẫn chưa được tôn tạo một cách thích đáng trong khi dự án tôn tạo phố cổ tại Hội
An đã được thực hiện rất thành công.

Mai Kim Thành

Hàng Đào khu phố cổ
Bài viết liên quan