• Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

    Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

    Địa chỉ: Hiện nay Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có 2 cơ sở: – Cơ sở 1: số 1 Tràng Tiền – Hà Nội. – Cơ sở 2: số 216 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm- Hà Nội. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được thành lập theo quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 26/09/2011 […]