• Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

    Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

    Địa chỉ:Đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội Lịch sử hình thành Từ những năm 1981 Nhà nước đã chủ trương hình thành một Bảo tàng Dân tộc học đặt tại thủ đô Hà Nội. Công trình Bảo tàng Dân tộc học được chính thức phê duyệt luận chứng kinh tế – kỹ […]