• Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

    Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

    Lịch sử hình thành Viện bảo tàng mỹ thuật vốn là ngôi nhà được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ XX với chức năng là nơi dành cho con gái của các quan chức người Pháp từ khắp Đông Dương về Hà Nội trọ học. Năm 1962, nhà nước Việt […]
  • Làng Tranh Kim Hoàng

    Làng Tranh Kim Hoàng

    Bên cạnh hai dòng tranh Đông Hồ và Hàng Trống, dòng tranh Kim Hoàng phát triển từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19. Sự hợp nhất hai làng Kim Bảng và Hoàng Bảng thành Kim Hoàng tiến tới xây dựng đình chung “Trưởng bảng hội đình” vào ngày 3-2 năm Chính Hoà thứ 22 […]