• Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

    Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

    Địa chỉ: Số 202 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ Lịch sử ra đời Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thành lập từ ngày 29/04/1985, đây vốn là Nhà truyền thống phụ nữ Nam bộ. Lúc bắt đầu đi vào hoạt động, bảo tàng […]