Bạn có thể thích
  • Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên trước đây có tên là cầu Paul Doumer (là tên của Toàn quyền Pháp Paul Doumer, người đã đề xuất xây dựng cây cầu này). Nhưng vào thời đó, người dân nước ta thường gọi là cầu Bồ Đề (vì bắc sang làng Bồ Đề) hoặc cầu Gia Lâm (vì bắc sang […]