• Cẩm nang du lịch bụi Sóc Trăng

    Cẩm nang du lịch bụi Sóc Trăng

    1.Địa điểm vui chơi Có thể chia các địa danh của Sóc Trăng thành 4 nhóm là: chợ nổi, du lịch sinh thái, du lịch tín ngưỡng và du lịch lịch sử. Thả hoa đăng trong lễ hội Oc Bom Bok. Chợ nổi Ngã Năm tại thị trấn Ngã Năm, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc […]