• Chùa Hà Hà Nội

    Chùa Hà Hà Nội

    Địa chỉ: Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Lịch sử của chùa Hà Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức tự, cùng với Đình Bối Hà, lập thành cụm di tích Đình – Chùa Hà nằm trên cùng một mảnh đất, trước kia thuộc làng Dịch Vọng (tên nôm là […]