• Công viên Bách Thảo

    Công viên Bách Thảo

    Vị trí: Công viên Bách Thảo nằm ở phía sau của lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phủ Chủ tịch, diện tích rộng khoảng 10 ha. Có hai lối vào công viên, một lối ở đầu phố Hoàng Hoa Thám, một lối ở giữa phố Ngọc Hà. Cổng công viên Bách Thảo Lịch sử […]