• Công viên Lê-nin Hà Nội

    Công viên Lê-nin Hà Nội

    Vị trí: Công viên Lê-nin nằm trên mặt phố Điện Biên Phủ, Trần Phú, và Hoàng Diệu. Công viên Lê-nin Khái quát về công viên Đây vốn là một hồ nước mang tên Hồ Voi, do ngày xưa đây là nơi quân lính tắm cho voi tắm. Đường Trần Phú bây giờ chính là tường […]