Bạn có thể thích
  • Di tích Thành cổ Thăng Long

    Di tích Thành cổ Thăng Long

    Thành cổ Thăng Long-Hà Nội đã được xếp hạng di tích Lịch sử-Văn hóa cấp quốc gia năm 1999 và nay ở trung tâm Hà Nội, thuộc quận Ba Đình. Thành cổ Thăng Long-Hà Nội và các di tích nằm trong khu vực thành cổ đã trải qua hơn 10 thế kỷ, kể từ thành […]