• Dinh Độc Lập Sài Gòn

    Dinh Độc Lập Sài Gòn

    Địa chỉ: 13 5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Dinh Độc Lập Lịch sử của dinh Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, đến năm 1867 thì chiếm xong lục tỉnh Nam kỳ. Năm 1868, chúng cho xây dựng ở trung tâm Sài Gòn 1 […]
  • Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

    Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

    Địa chỉ: 65 Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; bảo tàng được giới hạn bởi bốn con đường Lý Tự Trọng, Pasteur, Lê Thánh Tôn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh Lịch sử hình thành Bảo tàng được xây dựng từ 1890 theo kiểu cổ […]