• Làng nón Chuông Thanh Oai

    Làng nón Chuông Thanh Oai

    Địa chỉ:Làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội Lịch sử Làng Chuông hay là làng Phương Trung, là một ngôi làng cổ còn rất nhiều những ngôi nhà xưa cũ, nghề làm nón có lẽ cũng từ khi ấy. Đất ở làng Chuông vốn khô cằn nên người làng đã làm thêm […]