• Đền Bạch Mã

    Đền Bạch Mã

    Từ bờ hồ Hoàn Kiếm theo các phố Hàng Đào, Hàng Ngang sẽ gặp phố Hàng Buồm (bên tay phải), số nhà 76 bên trái phố chính là đền Bạch Mã. Đền được đề cập đến trong ”La Thành cổ tích vịnh,” soạn năm Lê Chiêu Thống Mậu Thân (1788) Rồng cuộn đất thiêng thành […]