• Làng kim hoàn Định Công

    Làng kim hoàn Định Công

    Không giống với làng gồm Bát Tràng, người Định Công thờ cả thành hoàng và tổ nghề. Truyền thuyết về tổ nghề Làng anh đất thợ kim hoàn Để anh đánh nhẫn cho nàng đeo tay. Một trong những sản phẩm của làng nghề. Ảnh: CDT Thợ kim hoàn làng Định Công vốn nổi tiếng […]