• Phố cổ Hà Nội

    Phố cổ Hà Nội

    Phố Chợ Gạo bị phá hủy trong 60 ngày đêm khói lửa ở Hà Nội (19/12/1946-17/2/1947). Ảnh tư liệu. Phố Chợ Gạo năm 2014 có chút thay đổi song vẫn giữ lại những đường nét xưa. Năm 1946, nhà nước Việt Nam non trẻ vừa ra đời phải đối phó với thù trong giặc ngoài. […]