• Phố cổ Hà Nội

    Phố cổ Hà Nội

    Phố Chợ Gạo bị phá hủy trong 60 ngày đêm khói lửa ở Hà Nội (19/12/1946-17/2/1947). Ảnh tư liệu. Phố Chợ Gạo năm 2014 có chút thay đổi song vẫn giữ lại những đường nét xưa. Năm 1946, nhà nước Việt Nam non trẻ vừa ra đời phải đối phó với thù trong giặc ngoài. […]
  • NHÀ CỔ 38 HÀNG ĐÀO

    NHÀ CỔ 38 HÀNG ĐÀO

    Nhà cổ 38 Hàng Đào Nguyên là ngôi đình Hồng Lạc của chợ bán yếm lụa, được xây dựng khá qui mô từ thế kỷ 17 dưới thời Lê nhưng do bị chiến tranh phá hủy, đến thời vua Tự Đức vào khoảng năm 1856 ngôi đình này mới được trùng tu. Năm 1941 dưới […]