• Làng Cót

    Làng Cót

    Được ví như một “ngân hàng âm phủ”, từ những ngày đầu tháng Chạp, dân làng Cót đã “vào cầu” kinh doanh tiền tệ cho người cõi âm như thường niên. Trung bình mỗi ngày cuối năm, làng Cót tiêu thụ không dưới 30 tấn nguyên liệu giấy. Từ nhiều năm nay nổi tiếng là […]