Bạn có thể thích
  • Hồ Hoàn Kiếm

    Hồ Hoàn Kiếm

    Cổng đền ngọc sơnTượng đài cảm tửTháp Rùa và Bưu điện Hà Nội. Tháp Hòa Phong.Tháp Bút.Tượng đài vua Lý Thái Tổ. Lộc vừng ven hồ.Cầu Thê Húc.