Bạn có thể thích
  • Nhà thờ lớn Hà Nội

    Nhà thờ lớn Hà Nội

    Các tài liệu nói về sự kiện phá hủy chùa Báo Thiên không thống nhất với nhau. Theo Bùi Thiết trong Tự điển Hà Nội địa danh, chùa Báo Thiên đến cuối thế kỷ 18 đã bị phá hủy và nền chùa cũ trở thành đất họp chợ trước khi chuyển giao cho nhà thờ. […]
  • Hồ Hoàn Kiếm

    Hồ Hoàn Kiếm

    Cổng đền ngọc sơnTượng đài cảm tửTháp Rùa và Bưu điện Hà Nội. Tháp Hòa Phong.Tháp Bút.Tượng đài vua Lý Thái Tổ. Lộc vừng ven hồ.Cầu Thê Húc.