Bạn có thể thích
  • Nhà bảo tồn 87 Mã Mây

    Nhà bảo tồn 87 Mã Mây

    Lịch sử nhà 87 phố Mã Mây Ngôi nhà 87 Mã Mây được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX theo kiểu kiến trúc truyền thống Việt Nam với chức năng sử dụng để ở và bán hàng Gia chủ nhà 87 Mã Mây trước năm 1945 ở đây và bán hàng gạo, sau năm […]