• Hà Nội

    Hà Nội

    Bản đồ địa giới Hành chính Hà Nội Diện tích tự nhiên: Thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 15/2008/NQ-QH12, ngày 29 tháng 05 năm 2008 và Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 […]
  • Những ngôi đền nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội

    Những ngôi đền nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội

    Thăng Long tứ trấn là 4 ngôi đền thiêng được lập nên để trấn giữ bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành Thăng Long xưa kia. Đây là những ngôi đền được coi là linh khí của Hà Nội, vì vậy vào dịp đầu xuân, người dân lại nô nức đi lễ cầu […]