• Làng nghề mây tre giang đan Phú Nghĩa

    Làng nghề mây tre giang đan Phú Nghĩa

    Nghề có từ bao giờ thì không ai còn rõ, vì làng không thờ ông tổ nghề. Chỉ biết nghề xuất hiện từ đầu thế kỷ 17, có tính chất cha truyền con nối. Những người làm đầu tiên là người làng Phú Vinh, sau lan sang các làng lân cận. Thời bấy giờ, tự […]
  • Làng mây tre đan Phú Vinh

    Làng mây tre đan Phú Vinh

    Năm 2002, làng Phú Vinh chính thức được công nhận là làng nghề truyền thống nhưng nghề mây tre đan của Phú Vinh, với tên gọi cũ Phú Hoa Trang đã được biết đến gần 400 năm nay. Các nghệ nhân trong làng kể rằng, cách đây bốn trăm năm về trước, Phú Hoa Trang […]