Bạn có thể thích
  • Đi đâu tháng 6 ở miền Bắc?

    Đi đâu tháng 6 ở miền Bắc?

    Để trả lời được câu hỏi “đi đâu tháng 6 ở miền Bắc”, đầu tiên phải nắm được các đặc trưng tháng 6 ở miền Bắc nước ta. Đặc trưng của tháng 6 Mùa sen nở: ở Hà Nội bạn có thể tới đầm sen Hồ Tây, hoặc đầm sen Xuân Đỉnh. Sen nở rất […]