• Làng nghề An Cốc

    Làng nghề An Cốc

    Được ví như chốn tổ của nghề giấy dó của cả nước, thế nhưng những năm gần đây, cùng với các loại giấy cao cấp nhập ngoại, sự xuất hiện của các sản phẩm giấy do các nhà máy giấy hiện đại đã khiến nghề sản xuất giấy truyền thống ở làng An Cốc, xã […]