• Rạp Tháng 8 Hà Nội

    Rạp Tháng 8 Hà Nội

    Vị trí: Rạp nằm ngay trong khu trung tâm của thành phố, số 45 Hàng Bài. Rạp tháng 8 Tổng quan về rạp Tháng 8 Hiện nay, rạp có 5 phòng chiếu, với ghế ngồi lớn: – Phòng chiếu 1: 540 ghế – Phòng chiếu 2: 140 ghế – Phòng chiếu 3: 120 ghế – […]