Bạn có thể thích
  • Du lịch Sầm Sơn với “9 có, 9 không”

    Du lịch Sầm Sơn với “9 có, 9 không”

    Năm 2014, thị xã Sầm Sơn đón 3,15 triệu lượt khách (vượt 14,5%) kế hoạch; phục vụ ăn nghỉ 5,98 triệu ngày khách; doanh thu ước đạt 1.785 tỷ đồng. Đây là năm thị xã đón lượng khách đông nhất từ trước đến nay. Mọi vấn đề liên quan đến du khách đều được đảm […]
  • Kinh nghiệm du lịch Thanh Hóa

    Kinh nghiệm du lịch Thanh Hóa

    Các địa điểm du lịch ở Thanh Hóa bao gồm: du lịch biển, du lịch các địa danh văn hóa, lịch sử và du lịch các vườn quốc gia. Sau đây mình sẽ trình bày kinh nghiệm du lịch Thanh Hóa bằng cách trình bày cụ thể ở từng địa điểm du lịch. Du lịch […]