• Làng cổ Đường Lâm Sơn Tây

    Làng cổ Đường Lâm Sơn Tây

    Đường Lâm là một xã thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam, và đã trở thành làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được Nhà nước trao bằng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia ngày 19 tháng 5 năm 2006. Đây là quê hương nhiều danh nhân như vua Ngô Quyền, […]