• Đền Bạch Mã

    Đền Bạch Mã

    Từ bờ hồ Hoàn Kiếm theo các phố Hàng Đào, Hàng Ngang sẽ gặp phố Hàng Buồm (bên tay phải), số nhà 76 bên trái phố chính là đền Bạch Mã. Đền được đề cập đến trong ”La Thành cổ tích vịnh,” soạn năm Lê Chiêu Thống Mậu Thân (1788) Rồng cuộn đất thiêng thành […]
  • Làng Cót

    Làng Cót

    Được ví như một “ngân hàng âm phủ”, từ những ngày đầu tháng Chạp, dân làng Cót đã “vào cầu” kinh doanh tiền tệ cho người cõi âm như thường niên. Trung bình mỗi ngày cuối năm, làng Cót tiêu thụ không dưới 30 tấn nguyên liệu giấy. Từ nhiều năm nay nổi tiếng là […]