• Lễ hội té nước Songkran ở Bangkok

    Lễ hội té nước Songkran ở Bangkok

    Lễ hội té nước Songkran là gì? Cùng chào đónlễ hộité nước Songkran, các thành viên trong gia đình dù đang ở đâu cũng quay về sum họp. Mọi người sẽ đi lễ chùa và dọn dẹp nhà cửa thật ngăn nắp. Theotruyền thống,người Tháisẽ cử hành nghi lễRod Nam Dum Hua trong ngày đầu […]
  • Lễ Hội Té Nước Thái Lan Songkran

    Lễ Hội Té Nước Thái Lan Songkran

    Nguồn gốc của lễ hội Té nước Songkran Theo wikipedia thì : “Từ Songkran xuất phát từ tiếng Phạn, với nghĩa “lúc thời gian chuyển dịch, mặt trời đi từ khu vực Hoàng Đạo sang khu vực Kim Ngưu trong vũ trụ”, mọi người đón mừng Đản sinh Đức Phật bằng việc phun nước vào […]